bloghenrik

#sistabriefen

Tack!
Vi på FamiljenPangea har tagit emot briefen och lovar att aktivt arbeta vidare med dessa frågor. Sedan 2003 har vi arbetat med jämställdhet, vi har en jämställdhetsplan på plats för 2018, men vet att vi kan och bör göra mer.

Vi kommer därför omgående att:

  • Uppdatera vår jämställdhetsplan.
  • Uppdatera vår checklista för hur vi i våra uppdrag ska bidra till att våra uppdragsgivare verkar för ett marknadsarbete som främjar sunda värderingar och en sund kvinnosyn.
  • Utarbeta policies för hur chefer och medarbetare ska agera i frågor som rör trakasserier, könsdiskriminering och övergrepp. Kontaktperson ska utses och beredskapsplan ska tas fram. Dessa policies kommer att innefatta både vår interna arbetsmiljö och våra kundrelationer.
  • Involvera alla medarbetare i vårt pågående arbete med vår värdegrund.
  • Genomföra en intern workshop där alla medarbetare ges möjlighet att prata om hur vi som arbetsplats presterar i dessa frågor i dag och hur vi kan bli bättre.
  • Följa upp frågor om jämställdhet, trakasserier och övergrepp i vår årliga medarbetarundersökning.

Vi vill rikta ett tack den till grupp som arbetat med det här uppropet och välkomnar det här initiativet. Nu ska vi fortsatt ta vårt ansvar för att bidra till att vi tillsammans kan åstadkomma en långsiktig förändring. På riktigt.

FamiljenPangeas styrelse:
Mats Eriksson
Paulina Modlitba Söderlund
Johan Sjökvist
Anna Kagervall
Örjan Nordling