Vårdförbundet

Är det här vår framtid?

Uppdrag
Uppdraget var att skapa uppmärksamhet inför sommarens prekära situation inom vården, där många sjuksköterskor inte kan gå på semester. Detta för att sätta press på arbetsgivarna att underteckna avtal som exempelvis reglerar hälsosamma arbetstider.

Lösning
Bakgrunden till idén utgick från tankeleken: hur skulle vården se ut om Vårdförbundet inte fanns? Utifrån detta formulerade vi ett koncept: Är det här vår framtid? I film och annonser lyfte vi fram absurda situationer som porträtterade en vårdapparat utan Vårdförbundet. 

Filmerna spreds på Facebook och Youtube samt genom köpt annonsutrymme i kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

 

 

Resultat
Filmerna har setts över 520 000 gånger på Facebook och genererat stor trafik till kampanjsidan. Räckvidden för annonserna i kollektivtrafiken beräknas till 2,3 miljoner personer och för de digitala annonserna uppskattades räckvidden till 1,7 miljoner personer.