Tekniska museet

Game on

Utmaning: Tekniska museet gav FamiljenPangea i uppdrag att ta fram ett koncept för marknadsföring av Game On, världens största spelbara dataspel utställning.

Lösning: En serie kända spelkaraktärer i pixelstil.

Resultat: Utställningen blev en stor framgång hos allmänheten, och drog en helt ny publikkategori till Tekniska museet.