Sveriges Ingenjörer

Idélandet Sverige

Utmaning: Lyfta ingenjörernas avgörande roll för en hållbar samhällsutveckling.

Lösning: “Idélandet Sverige”, ett rikstäckande initiativ där ingenjörer från hela landet involveras för att tillsammans ta fram förslag på lösningar för några av samhällets stora framtidsutmaningar.

Resultat:  Utkomsten kommer Sveriges Ingenjörer presentera under Almedalsveckan 2017.  

Sveriges Ingenjörer – FamiljenPangea
Sveriges Ingenjörer – FamiljenPangea
Sveriges Ingenjörer – FamiljenPangea
Sveriges Ingenjörer – FamiljenPangea