Skanska

Sthlm New

Skanska Fastigheter utvecklar större kontorsprojekt i svenska storstadsregioner och har sedan 2008 samarbetat med FamiljenPangea. Uppdraget innefattar allt ifrån strategiska design- och kommunikationstjänster till designtillämpningar och produktion.

Nedan följer en beskrivning av projektet Sthlm New. Projektet består av sex planerade kontorsfastigheter om totalt 100 000 kvm i Hammarby sjöstad och Skanska Fastigheter kom till FamiljenPangea med en önskan om att vi skulle formulera ett koncept som gick att rikta till en tydlig målgrupp på den högt konkurrensutsatta kontorsmarknaden.

Vårt förslag var att skapa ett kluster för företag i kreativa branscher; arkitektkontor, spelutvecklare, kommunikationsföretag, medieföretag, aktörer i musik- och modebranschen.

Närheten till Södermalm, där många av dessa företag redan är etablerade, gör Hammarby sjöstad till ett intressant alternativ med sin närhet till natur, vattenkontakt (Hammarbykanalen), god service, samt goda kommunikationer.

Området, som är beläget vid Skanstullsbron, har idag en utpräglad industrikänsla vilket vi tillsammans med arkitekterna har försökt bevara med ambitionen att skapa en modern känsla där företag i kreativa branscher kan känna sig hemma. ”Sthlm New – Creative business spaces” är det namn som används för att kommunicera projektet och under de senaste 18 månaderna har ett flertal hyresgäster från kreativa branscher skrivit kontrakt och intresset är mycket stort för kommande etapper/fastigheter.
www.sthlmnew.com