Pensio Sans™

Pensions­myndigheten

FamiljenPangea har tidigare formgivit Pensionsmyndighetens logotyp och tagit fram den visuella identiteten. Nu har vi även formgivit Pensionsmyndighetens nya typsnitt – Pensio Sans™. Många av Pensionsmyndighetens kommunikations-kanaler är digitala, som webb, mobil och appar. Pensio Sans™ togs fram som en effektiv och resursbesparande lösning för myndighetens textproduktion, främst för rubriker men även för längre digitala texter.

Eftersom antalet sidvisningar avgör hur stora kostnaderna blir för typsnittslicenser innebär ett eget typsnitt avsevärda kostnadsbesparingar för myndigheten. Dessutom har Pensionsmyndigheten i Pensio Sans™ fått ett unikt typsnitt som bygger igenkänning i både digitala och tryckta kanaler.