Frukostseminarium – Mobiltypografin först

FamiljenPangeas Örjan Nordling och Kristian Möller berättar om typsnittet som identitetsbärare i mobila enheter