Vi skapar kärleksfulla relationer mellan människor och varumärken. Tillsammans med våra uppdragsgivare gör vi kundresan till en kärleksresa.

En digital byrå möter en designbyrå och nya tankesätt och metoder föds. Vi blev FamiljenPangea med fokus på service design. Nu levererar vi kundupplevelser utöver det vanliga, tack vare vår unika kombination av design- och digital kompetens. Vår strävan är att allt vi gör ska vara användbart och pratbart.
   fapa-beskuren-wow-venngrafik

Användbart
Med utgångspunkt i kundresan bygger vi nya, mer kärleksfulla upplevelser genom att utveckla tjänster eller optimera design för olika kontaktytor, så att ett varumärke blir så relevant som möjligt för både användare och affär.

Pratbart
Starka upplevelser berättar människor gärna om. Vi hjälper till genom att ta fram design och  kommunikation som berör, tydliggör och förenklar bra berättelser, i både små och stora medier.

Arbetssätt
Oavsett om vi jobbar med design eller kommunikation, digitalt eller fysiskt, med innovations- och tjänsteutveckling eller visuell identitet, eller med allt på en och samma gång, ska det vi levererar alltid ge en wow-upplevelse. Det är möjligt först när både uppdragsgivare och användare upplever resultatet som relevant.

Arbetsmetod
fapa-beskuren-arbetsmetod-schema

För att skapa wow-upplevelser jobbar vi tätt ihop med våra uppdragsgivare och övriga intressenter. Vi involverar, når insikter, testar, prototypar, gör rätt, ibland fel, gör om, gör bättre. Tillsammans får vi erfarenheter och värdefull kunskap.

Våra arbetsmetoder har sitt ursprung i service design thinking.
Vår uppfattning är att det inte längre finns en byrå- respektive kundsida. Bara en gemensam sida. Bara tillsammans når vi relevanta insikter, effekt och resultat som är förutsättningar för kärleksfulla relationer.

Se våra uppdrag »

Det finns inte längre en byrå- respektive kundsida.
Bara en gemensam sida.

Vi erbjuder

Kundinsikter
⁃   Kartläggning av kundresan
⁃   Kartläggning av kundernas drivkrafter och behov
⁃   Konkurrentanalyser

Strategier
– Varumärkesstrategi
– Kommunikationsstrategi
– Digital strategi
– Designstrategi
– Design av visuell identitet

 

Kundupplevelser
- Tjänsteutveckling
- Serviceutveckling
- Konceptutveckling
- Kommunikationsaktiviteter
- Digitala tjänster
- Webbplatser och appar
- Fysiska tillämpningar
- Designtillämpningar
- Wayfinding
- Typsnittsutveckling
- Mätning och uppföljning

Awarded by:

guldagg-sv100weuprioguldbladetpr-daily-award_blackistd_awards_2009kollared_dot_designawardresume_greyspinnSummitsvens_bokkonstepica1-smalldavey-smallLovie_web-small